Bài thơ “Ông trăng ơi!” của Nguyễn Lãm Thắng

Lời bài thơ Ông trăng ơi!

Ông trăng ơi!
Xuống đây chơi
Cùng với bé
Đừng lặng lẽ
Trên trời cao
Xuống đây nào!
Cùng múa hát

Ông trăng ơi!
Xuống đây chơi
Đêm sáng quá!
Đừng vội vã
Nấp vào mây
Hãy xuống đây
Cùng phá cỗ

Ông trăng ơi!
Ông trăng ơi!

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Xem thêm:

  • Bài thơ Mời vào
  • Bài thơ Hoa trong vườn