Bài thơ “Nói với con gái” của Trường Phi Bảo

Nói với con gái

Này con gái chớ nghe lời đường mật
Của lũ bướm ong đang ve vãng nụ hồng
Nhưng nếu con tìm được kẻ thật lòng
Thì chớ bao giờ để vuột khỏi tầm tay

Mẹ biết con hay than vắng thở dài
Rồi khóc hận vì một ai đi mất
Cuộc đời rộng nhưng đôi khi quá chật
Để hiểu người, và hiểu chính bản thân

Khi biết yêu người ta thường cẩn thận
Bởi chữ yêu thường lầm lỡ đa mang
Không khéo con lại chuốc phải lỡ làng
Mà xao xác mấy đêm tàn vàng võ

Mẹ từng trải, nên lòng mẹ hiểu rõ
Cái hào nhoáng của những kẻ đa tình
Khi nụ hồng đã rã nhuỵ băng trinh
Thì bướm ong mặc tình vui với gió

Con gái mẹ, đức hạnh con vốn có
Tiếng thật thà hay méo mó tham lam
Hãy yêu người có công ăn việc làm
Hạng long bong chỉ khổ đời mai mỉa

Hạnh phúc do bàn tay con khéo tỉa
Sao ra hình, ra dáng vẻ mình mong
Chớ đèo bòng ít nhiều sẽ hoài công
Con bất hạnh, mẹ buồn thương nhiều lắm

Này con gái chớ vội vàng vói nắm
Mọi yêu thương từ trái cấm trời dành

Tác giả: Trường Phi Bảo