Bài thơ “Nợ tình” của Triệu Nguyễn

Lời bài thơ Nợ tình

Vay em anh chẳng vay tiền
Chỉ vay cái nết dịu hiền của em
Người ta thế chấp nhà xây
Còn anh thế chấp anh đây dại khờ
Nợ tình anh trả bằng thơ
Nào ai quá hạn bao giờ với ai?