Bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” của Hồ Chí Minh

Lời bài thơ Nghe tiếng giã gạo (Văn thung mễ thanh)

Gạo lúc đang giã, rất đau đớn,
Lúc giã xong rồi, trắng tựa bông;
Người sống trên đời cũng như vậy,
Gian nan là dịp rèn giũa mình thành ngọc.

Tác giả: Hồ Chí Minh

Xem thêm:

  • Bài thơ Lưu biệt khi xuất dương
  • Bài thơ Tự khuyên mình
  • Bài thơ Ghẻ lở