Bài thơ “Nắng mùa hè”

Lời bài thơ Nắng mùa hè

Chuồn chuồn thấy nắng bay cao
Gà con trốn nắng, chạy vào bóng cây
Nắng mùa hè nóng lắm đây
Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào
Bé Bi dại dột làm sao
Phơi đầu ra nắng…sốt cao đùng đùng.

Xem thêm:

  • Bài thơ Nắng mùa thu
  • Bài thơ Nắng mùa đông