Bài thơ “Nắng ấm” của Phong Thu

Nắng ấm

Cánh bướm bay
Ngày mở nắng
Chim đi vắng
Cây buồn thôi…
Em biết rồi
Khi mưa lạnh
Sương buông rơi
Trời đất lặng.
Nghe mưa gọi
Nắng ấm về
Hoa nở xòe
Chim ríu rít!…

Tác giả: Phong Thu