Bài thơ “Mùa Xuân Xanh” của Nguyễn Bính

Lời bài thơ “Mùa Xuân Xanh”

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.


Xem thêm:

  • Bài thơ “Mùa Xuân Nho Nhỏ”
  • Bài thơ “Mẹ Và Quả”
  • Bài thơ “Mùa Xuân Đến”
  • Bài thơ “Cô Hái Mơ”