Bài thơ “Mùa Đông” (Mầm Non)

Lời bài thơ “Mùa Đông”

Trời nặng màu chì
Ù ì gió bấc
Vật vờ bờ tre
Gió như roi quất
Rét luồn khe liếp
Mùa đông vào nhà
Bà trải ổ rơm
Thơm mùi cơm nếp

Tác giả: Trần Quốc Toàn