Bài thơ ” Mời ăn trầu” của Hồ Xuân Hương

Lời bài thơ Mời ăn trầu

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

Tác giả: Hồ Xuân Hương


Xem thêm: