Bài thơ “Miệng xinh” của Phạm Hổ

Lời bài thơ Miệng xinh

Các cháu chơi với bạn
Cãi nhau là hết vui
Miệng các cháu xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi

Tác giả: Phạm Hổ