Bài thơ “Mẹ và con” của Nguyễn Bá Đan

Lời bài thơ Mẹ và con

Cây ngô là mẹ
Bắp ngô là con
Thân mẹ gầy còm
Thân con béo chắc
Mỗi cây mấy bắp
Hạt căng mẩy tròn
Dồn sức nuôi con
Mẹ đâu có tiếc
Tất cả vì con
Con ơi có biết

Tác giả: Nguyễn Bá Đan