Bài thơ “Màu của quả”

Lời bài thơ Màu của quả

Quả hồng màu đỏ
Đu đủ chín vàng
Quả bưởi mát xanh
Chùm nho tim tím
Ăn vào mát lịm
Quả có nhiều màu
Quả có nhiều màu
Cho em mau lớn.