Bài thơ “Mặt trời” của Nguyễn Thị Tố Quyên

Lời bài thơ Mặt trời

Mặt trời đỏ rực
Lên từ đằng Đông
Như quả cầu hồng
Ai treo lơ lửng.

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên

Xem thêm:

  • Bài thơ Mặt trời