Bài thơ “Lũy tre” của Nguyễn Công Dương

Lời bài thơ Lũy tre

Mỗi sớm mai thức dậy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.

Mặt trời xuống núi ngủ
Tre nâng vầng trăng lên
Sao, sao treo đầy cành
Suốt đêm dài thắp sáng.

Bỗng gà lên tiếng gáy
Xôn xao ngoài luỹ tre
Đêm chuyển dần về sáng
Mầm măng đợi nắng về.

Tác giả: Nguyễn Công Dương


Xem thêm:

  • Bài thơ Làm anh
  • Bài thơ Bầm ơi
  • Bài thơ Quạt cho bà ngủ
  • Bài thơ Tiếng ru