Bài thơ “Làm sao viết chữ đẹp?” của Nguyễn Lãm Thắng

Làm sao viết chữ đẹp?

Bé viết chữ đẹp chưa?
Nếu chưa, đừng buồn nhé!
Hãy nắn nót từ từ
Lâu ngày rồi chữ sẽ…

Đẹp hơn ngày hôm qua
Đẹp hơn năm học trước
Cũng dễ thôi bé à!
Cứ siêng rèn là được

Bé không nên viết ẩu
Bé đừng nên viết mau
Bé nhìn vào chữ mẫu
Rồi viết thành từng câu

Tranh thủ thời gian rỗi
Hãy cầm bút tức thời
Viết xong rồi viết lại
Bao giờ đẹp mới thôi…

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng