Bài thơ “Kiến tha mồi” của Vũ Quang Vinh

Lời bài thơ Kiến tha mồi

Con Kiến bé xíu
Kéo đi từng đàn
Tha nồi mê mải
Chất đầy từng gian.

Kiến đi trật tự
Chẳng hề giành nhau
Mỗi khi gặp bạn
Kiến chạm đầu chào.

Tác giả: Vũ Quang Vinh


Xem thêm: