Bài thơ “Khuyên bạn” của Nguyễn Thị Sen

Lời bài thơ Khuyên bạn

Tu, tu ! Xình xịch
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy
Nếu bạn có thấy
Khi tàu chạy qua
Xin hãy tranh xa
Không ném đất đá
Thấy có người phá
Thì hãy báo ngay
Giao thông hằng ngày
Chấp hành cho tốt

Tác giả: Nguyễn Thị Sen


Xem thêm: