Bài thơ “Kẹo ngọt” của Nguyễn Lãm Thắng

Lời bài thơ Kẹo ngọt

Kẹo ngọt! kẹo ngọt!
Ngậm hoài thích ghê!
Nhưng bé hãy nhớ
Đánh răng kỹ nè!

Kẻo không răng sún
Xấu lắm bé ơi!
Đừng trách kẹo ngọt
Tại mình đó thôi!

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng