Bài thơ “Học trò ngủ cạnh thầy” của Tú Xương

Học trò ngủ cạnh thầy

Chẳng phải mình con ngủ cạnh thầy,
Con xin con kể để thầy hay.
Sử kinh chưa trải mùi ngon ngọt,
Trò chuyện càng nhiều nỗi đắng cay.
Nước bốn nghìn năm hồn chửa tỉnh,
Người hăm lăm triệu giấc còn say.
Bên giường dẫu ngáy nhưng còn sợ,
Nghe mõ thầy truyền thức dậy ngay.

Tác giả: Tú Xương