Bài thơ “Hoa trắng” của Trần Nhuận Minh

Hoa trắng

Giâu gia hoa nở bao giờ
Sớm nay bỗng thấy bất ngờ hương bay
Bây giờ mới ngước lên cây
Từng chùm hoa nhỏ thơ ngây dịu dàng.

Mới đầu hoa lấm tấm vàng
Đến khi trắng muốt, là tàn mất hoa
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành.

Bước đi chậm nhẹ chứ anh
Vùng than đen, trắng những nhành hoa rơị

Tác giả: Trần Nhuận Minh