Bài thơ “Hoa sen” của Nguyễn Hoàng Sơn

Lời bài thơ Hoa sen

Mùa đông sen ngủ say
Mùa hè, sen thức dậy
Lá non hiện lên trước
Búp sen hồng nhô sau
Mở cánh áo lụa màu
Sen thả hương vào gió

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn


Xem thêm: