Bài thơ “Hoa hướng dương” của Nguyễn Nhật Ánh

Hoa hướng dương

Có một mặt trời
Trong ngực em
Mỗi ngày
Em mổi sớm mai lên
LÒng tôi buổi ấy
Tương tư nắng
Không phải hoa quỳ
Vẫn hướng dương.

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh