Bài thơ “Hoa cau” của Xuân Diệu

Lời bài thơ Hoa cau

Đôi ta giàu lắm, bởi thêm nhau
Là cả nhân gian lại bắt đầu
Lại mới trời xanh, thanh nước biếc
Như vườn sáng sớm nở hoa cau

Hoa cau nứt mở tủa hoa ngà
Ánh sáng cùng hương lấp lánh hoa
Anh muốn tặng em hương thoảng ấy
Vô cùng dịu mát với sâu xa

Tình ta như thể nhánh hương cau
Cuốn cả vườn theo sức nhiệm mầu
Chim chóc ríu ran dan díu hót
Đôi ta giàu lắm, bởi thêm nhau

Tác giả: Xuân Diệu

Xem thêm:

  • Bài thơ Cây cau
  • Bài thơ Hoa hồng
  • Bài thơ Hoa mai