Bài thơ “Hạt mưa” (Hạt mưa hạt móc)

Lời bài thơ Hạt mưa (Hạt mưa hạt móc)

Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.

Xem thêm:

  • Bài thơ Mùa thu của em
  • Bài thơ Hạt sương