Bài thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa

Góc sân và khoảng trời

Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy…

Tác giả: Trần Đăng Khoa