Bài thơ “Gò Đống Đa” của Hằng Phương

Lời bài thơ Gò Đống Đa

Đống Đa xưa bãi chiến trường,
Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò.
Mùng năm Tết trận thắng to,
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân.
Mùng năm giỗ trận tưng bừng,
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông.
Nước còn đang chống ngoại xâm,
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta!

Tác giả: Hằng Phương