Bài thơ “Gió” của Xuân Quỳnh (Tên tôi là Gió)

Lời bài thơ Gió (Tên tôi là Gió)

Tên tôi là Gió
Đi khắp mọi nơi
Công việc của tôi
Không bao giờ nghỉ
Tháng ngày chăm chỉ
Tôi dài hơn sông
Suốt đời mênh mông
Rộng hơn biển cả
Tên tôi là Gió
Các bạn nhớ không ?
Tôi không dáng hình
Tên tôi là Gió…

Tác giả: Xuân Quỳnh