Bài thơ “Giờ ngủ” của Lê Thị Hoa

Lời bài thơ Giờ ngủ (Giờ đi ngủ)

Vào giường đi ngủ
Không nghịch đồ chơi
Không gọi bạn ơi
Không cười khúc khích
Không ai tinh nghịch
Giơ chân giơ tay
Phải nằm cho ngay
Mắt thì mhắm lại.

Tác giả: Lê Thị Hoa