Bài Thơ: Gió Đưa Cành Trúc La Đà

Bài Thơ Gió Đưa Cành Trúc La Đà

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Võ canh gà Thọ Xương.
Mịt mờ khói toả ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.


Nguồn:

  • Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
  • Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
  • Sách Dương Khuê (Nguyễn Duy Diễn, NXB Nguồn Sống, 1969) chép tác giả bài này là Dương Khuê.

Xem thêm: