Bài thơ “Giờ Ăn”

Lời bài thơ “Giờ Ăn”

Đến giờ ăn cơm
Vào bàn bạn nhé
Nào thìa, bát, đĩa
Xúc cho gọn gàng
Chớ có vội vàng
Cơm rơi, cơm vãi.

Tác giả: Lê Thị Hoa


Xem thêm: