Bài thơ “Gà trống” của Đặng Thu Quỳnh

Lời bài thơ Gà trống

Chú Gà Trống
Gọi ban mai
Khen chú tài
Chú thích lắm
Chú lại gắng
Gáy thật to
Ò… ó… o
Mặt trời mọc

Tác giả: Đặng Thu Quỳnh


Xem thêm:

  • Bài thơ Vội
  • Bài thơ Mèo con
  • Bài thơ Hươu cao cổ
  • Bài thơ Ho