Bài thơ “Gà mẹ đếm con” của Nguyễn Duy Quế

Lời bài thơ Gà mẹ đếm con

Cục…cục…gà mẹ đếm
Một, hai, ba và nhiều
Đàn gà con vừa nở
Chẳng biết là bao nhiêu

Có hạt nắng bé xíu
Vừa rơi trên nền nhà
Thế là cả đàn gà
Ùa lên tranh nhau nhặt

Gà mẹ sợ con lạc
Cục cục đuổi theo sau
Phải bắt đầu đếm lại
Một, hai, ba và nhiều.

Tác giả: Nguyễn Duy Quế


Xem thêm: