Bài thơ “Em thương” của Nguyễn Ngọc Ký

Lời bài thơ Em thương

Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký