Bài thơ “Ếch con học bài” của Phạm Thị Lan

Lời bài thơ Ếch con học bài

Ếch con đi học trời mưa
Lá môn xanh mướt đội vừa trùm vai
Đến nghe cô ếch giảng bài
Ốp ốp, nặng ộp, vui tai quá chừng

Thế rồi nhạc điệu tưng bừng
Ốp ốp, ộp ộp ! Đón mừng ếch con
Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn
Nghe ra có tiếng ếch con học bài.

Tác giả: Phạm Thị Lan