Bài thơ “Dung Dăng Dung Dẻ”

Lời bài thơ “Dung Dăng Dung Dẻ”

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho chó về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây


Xem thêm: