Bài thơ “Đồng hồ báo thức”

Lời bài thơ Đồng hồ báo thức của Hoài Khánh

Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li.
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng
Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang

Tác giả: Hoài Khánh

Lời bài thơ Đồng hồ báo thức của Nguyễn Lãm Thắng

Chiếc đồng hồ của bé
Thật ngoan ơi là ngoan!
Sáng nào cũng dậy sớm
Đúng giờ hẹn, chuông vang

Bé liền mau thức dậy
Tập thể dục nhịp nhàng
Rồi đánh răng súc miệng
Tự giác ngồi vào bàn

Bé ôn lại bài cũ
Cùng với bạn chim sâu
Cún con vừa tỉnh ngủ
Ngồi lắc lư cái đầu

Từ ngày có đồng hồ
Bé không còn dậy trễ
Không làm phiền bố mẹ
Bé càng thêm chuyên cần.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng


Xem thêm:

  • Bài thơ Đồng hồ quả lắc
  • Bài thơ Giường