Bài thơ “Đồng hồ báo thức” của Hoài Khánh

Lời bài thơ Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li.
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng
Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang

Tác giả: Hoài Khánh