Bài thơ “Đom đóm”

Lời bài thơ Đom Đóm

Đom đóm, đom đóm
Bụng sáng lập lèo
Cứ đêm mùa hè
Đóm ra nhiều lắm
Từ trong bụi rậm
Bay ra bờ ao
Lượn trên cành cao
Xuống chơi bãi cỏ
Như chiếc đèn nhỏ
Chập chờn bay chơi
Bay khắp mọi nơi
Là con đom đóm.

Xem thêm:

  • Bài thơ Ho
  • Bài thơ Mới
  • Bài thơ Mèo
  • Bài thơ Giận
  • Bài thơ Dế mèn