Bài thơ “Đôi Bàn Tay Bé” của Nguyễn Lãm Thắng

Lời bài thơ “Đôi Bàn Tay Bé”

Đôi bàn tay bé xíu
Lại siêng năng nhất nhà
Hết xâu kim cho bà
Lại nhặt rau giúp mẹ

Đôi bàn tay be bé
Nhanh nhẹn ai biết không?
Chiều tưới cây cho ông
Tối chép thơ tặng bố

Đôi bàn tay bé nhỏ
Bế em (mẹ vắng nhà)
Đôi tay biết nhường quà
Dỗ dành khi em khóc

Đôi bàn tay bé nhóc
Điểm mười giành lấy ngay
Phát biểu xây dựng bài
Và nổi danh múa dẻo

Đôi bàn tay bé khéo
Mười ngón mười bông hoa.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng


Xem thêm:

  • Bài thơ “Em yêu nhà em”
  • Bài thơ “Đôi mắt của em”
  • Bài thơ “Miệng xinh”
  • Bài thơ “Gấu con bị sâu răng”
  • Bài thơ “Đôi bạn tốt”