Bài thơ “Đố bạn” của Vũ Mạnh Quang

Lời bài thơ Đố bạn

Trái đất này to thế
Mà sao vẫn quay nhanh
Không ai bị văng khỏi
Lên chín tầng mây xanh

Lại không chóng mặt nhé
Dù đi xe còn say
Đố biết vì sao thế
Ai biết nào giơ tay?

Tác giả: Vũ Mạnh Quang

Xem thêm:

  • Bài thơ Đường và chân
  • Bài thơ Bầu và bí
  • Bài thơ Em yêu cây xanh
  • Bài thơ Mời bạn ăn
  • Bài thơ Nhà của tôi