Bài thơ “Đố ai” của Lê Đức

Đố ai

Đố ai nằm võng không đưa?
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn?
Đố ai quên được chữ tình?
Đố ai quên được người mình từng thương?

Qua đời nằm võng không đưa,
Người mù gặp lại người xưa không nhìn.
Người điên quên được chữ tình,
Người khờ quên được người mình từng thương.

Tác giả: Lê Đức