Bài thơ “Đi học ngoan”

Lời bài thơ Đi học ngoan

Sáng đi hớn hở
Chiều về hát ca
Như con chim nhỏ
Vui vui cả nhà
Từ ngày đi học
Bé ngoan lắm nhé
Ngọt ngào tiếng “dạ”
Vâng lời ,nết na.