Bài thơ “Đàn kiến” của Nhược Thủy

Lời bài thơ Đàn kiến

Trông kìa đàn kiến
Nó bò lên cao
Sắp có mưa rào
Kiến đi ẩn đấy

Con nào con nấy
Chăm chú mà đi
Gặp bạn trở về
Ghé đầu: Chào bạn!

Tác giả: Nhược Thủy


Xem thêm: