Bài thơ “Dạ hoài” của Tú Xương

Dạ hoài

Kìa cái đêm nay mới gọi đêm!
Mắt giương, trong bụng ngủ không thèm
Tình này ai tỏ cho ta nhỉ?
Tâm sự năm canh một ngọn đèn

Tác giả: Tú Xương