Bài thơ “Của Chung” của Trần Duy Đức.

Lời bài thơ “Của Chung”

Cái bàn nho nhỏ
Cái ghế xinh xinh
Của lớp chúng mình
Để ngồi học đấy
Ta không vẽ bậy
Không viết lung tung
Vì là của chung
Giữ gìn cẩn thận.

Tác giả: Trần Duy Đức.


Xem thêm: