Bài thơ “Con Thỏ” (Mầm Non)

Lời bài thơ “Con Thỏ”

Thỏ con run rẩy
Hoảng hốt kêu to:
– “Mẹ ơi! Mau cho!
Ôi! Kìa, cháy lớn!
Ôi! Quá ghê rợn
Lửa cháy lan tràn
Gọi mau họ hàng
Mau mau chạy trốn!
Những ai ở rốn
Sẽ chết queo râu!
Ôi! Bà con đâu?
Phải chạy! Phải chạy!”

Nhìn ra chỗ cháy
Thỏ mẹ mỉm cười:
– “Con của mẹ ơi!
Phải nhìn cho rõ
Lửa kia rực đỏ
Là những rừng bàng
Tiết thu vừa sang
Nhuốm thành màu lửa!”

– Võ Quảng


Xem thêm: