Bài thơ “Con tàu” của Định Hải

Lời bài thơ Con tàu

Xình xịch xình xịch
Con tàu xanh xanh
Nó chạy nhanh nhanh
Còi reo vui quá
U… u… u…u…

Tác giả: Định Hải


Xem thêm: