Bài thơ “Con ốc sên”

Lời bài thơ Con ốc sên

Giương ăng-ten bắt sóng
Cõng cửa nhà mà đi
Cái miệng lê trên đất
Vừa đi vừa nghĩ suy.


Xem thêm:

  • Bài thơ Con mèo
  • Bài thơ Con cá chép
  • Bài thơ Con dê