Bài thơ “Con mèo mà trèo cây cau”

Lời bài thơ Con mèo mà trèo cây cau

Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa.
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.


Xem thêm:

  • Bài thơ Con chó
  • Bài thơ Con cá vàng
  • Bài thơ Con voi
  • Bài thơ Con trâu