Bài thơ “Con cóc”

Lời bài thơ Con cóc

Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra

Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó

Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi

Xem thêm: